<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Dette bør du tenke på når du skal lage markedsplanen

markedsplan

Husker du tiden da markedsplanen var som en liten bibel som lå i skuffen som aldri ble åpnet? Tidene har heldigvis endret seg, og skuffen har nå blitt til en mappe i skyen … som dessverre fortsatt aldri blir åpnet. Når du nå skal lage en markedsplan for det kommende året, er det derfor noen ting du bør tenke på.


Hold den kort og konsis

En av hovedårsakene til at markedsplaner blir liggende uåpnet i flere måneder i en mappe, er at de har en tendens til å bli svært lange og uoversiktlige. Prøv å holde markedsplanen så kort og konsis som mulig. Gjør den oversiktlig og brukervennlig, slik at det ikke føles som at man må bruke 6 timer på å finne ut av hva man skal gjøre så fort en ny kampanje skal lanseres.

Unngå vanskelig terminologi

En annen vanlig årsak til at markedsplaner samler støv, er at de er vanskelige å skjønne. Unngå unødvendig og vanskelig terminologi som begrenser hvem som kan skjønne seg på markedsplanen.

Med inbound marketing, for eksempel, er det som regel mer enn én person som er involvert, da innholdsproduksjon som oftest krever en innsats fra flere personer i bedriften. Noen ganger lar det seg ikke gjøre å unngå bruk av markedsterminologi, men da er det viktig å forklare hva disse begrepene betyr, eller illustrere dem på en god måte. Dette fra første gang man nevner dem.

Å bruke linker gir liten mening, siden markedsplanen ofte printes. Og selv om bedriften er helt papirløs og digital, krever det en innsats av leseren å måtte trykke på en lenke – en innsats noen kanskje ikke er villige til å gjøre. Så gjør det lett for alle å skjønne hva som står i dokumentet.

Lag kvartalsvise markedsplaner

En tredje årsak er at den går over for lang tid. Det er bra med en langsiktig strategi og langsiktige mål, men å kun ha en langsiktig strategi er ikke gunstig i den digitale verdenen.

Du vet ikke hvordan markedet ser ut om 8 måneder, eller hvor du befinner deg med hensyn til målsetningene om 10. Lag heller en 12-måneders markedsplan med overordnede, langsiktige mål, og i neste omgang kvartalsvise markedsplaner med kortsiktige målsetninger som er knyttet opp mot de overordnede målsetningene. Dette lar deg sette mer realistiske mål og planer for det kommende kvartalet.

Etter hvert som data og informasjon kommer inn, vil du kanskje måtte endre den overordnede, langsiktige markedsplanen. Håndter derfor denne som et “levende dokument” som du kan revidere underveis. Dette forhindrer også i stor grad at markedsplanen glemmes av og samler støv.

Følg disse tre tipsene og du vil ha en markedsplan som faktisk går an å bruke, og som det er større sjanse for at blir brukt. Det er jo kjipt om planen aldri gjennomføres, når man har brukt masse ressurser på å utarbeide den.

inbound markedsplan