<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HubSpot nettsider som leverer på dine forretningsmål

Hvis du vil at folk skal vite hvem du er og hva du driver med, trenger du en nettside som formidler dette på en tydelig måte både i design og innhold.

Målet med å ha en nettside er vekst, og for å vokse må du tiltrekke, engasjere og begeistre de som møter deg, slik at de blir nysgjerrige og ønsker å vite mer om hva du kan hjelpe dem med.

 

Start veksten

Oppskriften er enkel

01

Godt design

Design handler om mer enn bare bilder og fargebruk. Godt design hjelper kunden med å løse sine utfordringer på en enkel og engasjerende måte. I samarbeide med deg utarbeider vi en designmal som blir toneangivende for nettsidene dine og innbefatter alt fra fargebruk til skrifttyper og hva slags bilder du skal bruke.

02

Enda bedre innhold

Innholdet er kanskje den vanskeligste delen av et nettsted. Det handler om å prioritere riktig. Hvilket innhold er egentlig av verdi for den besøkende, og hvordan knytter du innholdet opp mot kommunikasjonsstrategien din? Nettsidene dine er et av de viktigste kommunikasjonsverktøyene dine. Trenger du hjelp, har vi ekspertisen du trenger, også på dette.

webdesign_thomas

Prosjektbasert eller agilt?

Vi kan jobbe ut fra prosjektbasert eller agilt webdesign, avhengig av hvilke behov du har.

Prosjektbasert webdesign- og utviklingsprosess tar utgangspunkt i et fastlagt budsjett. Vi guider deg fra skisse og design til ferdig resultat.

Agilt webdesign- og utviklingsprosess foregår som en analytisk prosess drevet av data og optimalisering over tid.

Ved å investere i månedlige finjusteringer vil du høste jevn gevinst av nettsidens ytelse og få større avkastning.

Slik ser vår agile webdesign prosess ut

Strategi

Vi gjennomgår dine krav, setter mål, diskuterer tidslinjer og viktige milepæler. Alt handler om å danne en forståelse av problemene som skal løses.

Design

Basert på innhentet data og forståelsen av virksomheten din, legger vi frem et designkonsept innrettet på å oppnå de strategiske forretningsmålene dine.

Utvikling

HubSpot-utviklerne våre realiserer designkonseptet i form av en strategisk launchpad-nettside

Lansering

Etter omfattende brukertesting, analyse og læring blir nettsiden din lansert og underlagt kontinuerlig overvåking.

Kontinuerlig læring og forbedringer

Når launchpad-nettsiden er live, gjør vi kontinuerlige forbedringer basert på løpende brukertesting og konverteringsanalyser. Resultatet er en optimalisert nettside som gir varige resultater diktert av de besøkende og ikke av subjektive preferanser eller antagelser.

Klar for det neste steget?

Tid er ikke noe man har, det er noe man tar. Så vi setter enormt pris på din tid. Book gjerne en tid rett i min kalenderen, eller bruk kontaktskjema / eller slå på tråden for en hyggelig prat.

David Aleksandersen David Aleksandersen
Nordisk salgssjef
+47 480 13 335   david@amestogrowth.com