<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digital annonsering handler om å treffe de riktige menneskene, til rett tid og i rett plattform

Annonsering i Google

98 % av kjøpere som googler, velger en bedrift som er på førstesiden i søkeresultatet. Per i dag eksisterer det rett og slett ikke en mer målrettet og kostnadseffektiv metode enn Google Ads for raskt å oppnå synlighet og tiltrekke nye kunder. Søkemotorannonsering i Google sikrer deg leads og konvertering, fordi forbrukere med kjøpsintensjon finner deg når de søker etter det du tilbyr.

Det som gjør søkemotorannonsering i Google så effektivt, er at forbrukerne som besøker dine digitale kanaler gjennom å klikke på en av dine Ads-annonser, allerede har et behov og er i en beslutningsfase.

Annonsering på Facebook og Instagram

Med Facebook-annonsering kan vi målrette budskap mot et veldig spisset publikum, når og hvor ofte vi ønsker.

Vi hjelper deg med alt i fra budskap til rapportering.

Annonsering på LinkedIn

Nå de rette kundene på verdens største faglige nettverk. Over 675 mill. fagfolk er nå på LinkedIn. Vi hjelper deg med målrettet kampanjer mot disse. Vi kan målrette etter jobbtittel, funksjon, bransje m.m.

Hvorvidt målet er leads, merkevarebevissthet eller antall deltagere, kan vi hjelpe deg.

Optimalisering av kampanjene

Vi tilpasser og optimaliserer dine kampanjer fortløpende – både annonser og budsjett testes og justeres til du får de resultatene du ønsker. Vi hjelper deg med å målrette annonsene mot spesifikke målgrupper.

Verktøyene vi bruker

For å måle verdien og konverteringsraten på dine kampanjer benytter vi Google Analytics. Dermed har du hele tiden 100 % kostnadskontroll og ikke minst full oversikt over hva den potensielle kunden foretar seg på din nettside etter å ha klikket på annonsen. Vi kan bruke denne dataen videre til å optimalisere annonsene dine, slik at du betaler minst mulig per klikk og får flest mulig kundekonverteringer.